fbpx

Kako biti dobar govornik?

Kroz ovaj seminar u trajanju od 8 sati, radi se na povećanju samopouzdanja kroz razne aspekte govora, kao što su: struktura, ključne riječi, jasno izražavanje, upotreba stilskih figura, govor tijela, boja glasa, pauze i slično.

 

Seminar: “Kako biti dobar govornik?” organiziran je u tri dijela:

  1. Edukacija komunikacijskih vještina
  2. Izdrada govora prema zadanim standardima
  3. Dobivanje povratne informacije